Linggo, Hulyo 3, 2011

Magulang

                  MAGULANG
                                           By: Big Boy joe  D. Valdez

                                                Ang tao ay mapagmahal
Gaya ng ating sariling magulang
Sa mga kaibigan man, o kaaway
Sila ang higit mong matatakbuhan at maasahan.

Sa mga bagaybagay, sila ang takbuhan
                                                Sa kamalian nyo kayo’y tinuturuan
Sapagsubok na haharapin sila ang kramay
Yan angmagulangtunay at tapat na kaibigan.

Sila’y umalis upang tayo’y makapag-aral
        Kaya kayo kabataan isapuso ang pag-aaral
Upang masuklian ang sakrisipisyo ng magulang
Walang hindi kaya basta’t pagbubutihan.

Umulan man o umaraw tuloy pa rin ang buhay
‘Wag susuko sa hamon ng buhay
Kaya natin yan, kung pagtutulungan
Walang imposible sa ating magulang.

1 komento: